17 décembre 1963
Jarosław Iwaszkiewicz, homme de dialogue